Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Video: Perang Kamedèkaan, kanggo urang mièling perjuangan para pahlawan

Merdeka!!!
Semboyan "Merdeka atau Mati!!!", janten gambaran di na perjuangan kamerdèkaan Indonesia, yèn demi kamerdèkaan ieu Bangsa, para Pahlawan parantos sadia nandonkeun nyawa na. Sajarah ngariwayatkeun kumaha beurat na ieu perjuangan. Alhamdulillah, ku Rohmat Allah SWT, Bangsa Indonesia akhir na merdèka.

Bagi urang nu aya di zaman ieu, janten kawajiban di na mièling ka na jasa na perjuangan leluhur urang, anu parantos nyèbakeun nafas kahirupan na kanggo kahuripan urang salaku anak-anak na. Hayu urang lenyepan ieu vidio perjuangan, mugia janten inspirasi kanggo urang ngeusi ieu kamerdèkaan: